Privacy Policy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, verwijdering, blokkering

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger(s) en het doel van de gegevensverwerking en het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in deze colofon aangegeven adres.

Server-Log-Files

De provider van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons kan verzenden. Dit zijn:

Browsertype / Browserversie
Besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik vermoeden.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en/of naslag in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze pagina is een vertaling in het Nederlands van Duitstalige pagina ‘Datenschutz’. In geval van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of fouten in de vertaling prevaleert de originele Duitstalige tekst zoals weergegeven op pagina ‘Datenschutz’.

Waldesblick Hotel & Restaurant